Mr. Vĩnh Phúc

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế Đã có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em, thiếu niên và người lớn

bc1ad5b3c14f3011695e

"Dạy tiếng Anh không chỉ là nghề mà còn là đam mê. Người ta hay nói giảng dạy đâu có gì mà khó nhưng thật ra, nó hơn cả như vậy vì một giáo viên phải hiểu được tâm lý của học viên, biết cách tạo động lực và đặc biệt là năng động, sáng tạo và bắt kịp xu hướng để có thể trò chuyện cùng các bạn"