Đội ngũ giảng viên

Ms. An

Cử nhân ngôn ngữ Anh
Trợ giảng và dạy từ năm 2011 đến nay

Ms. Vy

Cử nhân ngôn ngữ Anh, TKT TESOL

Mr. Vĩnh Phúc

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế
Đã có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em, thiếu niên và người lớn

Mr. Bích Khoa

Giáo viên có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh trẻ em.

Join our team

Become an instructor & share your experience!

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpe dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Amet isum consectetur elit? Ut  lorem dolor elit tellus! Ipsum luctus nec ullamcorper mattis amet.

Lorem ipsum dolor sit amet elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar.

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Sit amet consectetur adipiscing elit. Ut elit mattis, pulvinar dapibus leo dolor.