Ms. Vy

Cử nhân ngôn ngữ Anh, TKT TESOL

96d19eb528b8d8e681a9

Kinh nghiệm làm việc: 3 năm giảng dạy từ độ tuổi 6 – 16 tuổi, với các chương trình Starters, Movers, Flyers, Ket và Pet Học ngoại ngữ không chỉ có đọc và chép, để đạt hiệu quả cao nhất khi học ngoại ngữ thì giáo viên phải cố gắng tạo ra một môi trường tiếng Anh sinh động để các em được tiếp cận ngoại ngữ một cách thoải mái và tự nhiên nhất. Thông qua đó, các em sẽ dần phản xạ bằng tiếng Anh một cách tự nhiên hơn nhưng lại không áp lực hay mệt mỏi.