Ms. An

Cử nhân ngôn ngữ Anh Trợ giảng và dạy từ năm 2011 đến nay

8ca271800c52fc0ca543

Trước hết hãy coi trẻ là bạn, quan tâm gần gũi và mở tâm trẻ. Sau đó truyền cảm hứng, lan tỏa niềm yêu thích ngoại ngữ cho trẻ. Khi trẻ đã yêu thích rồi thì bắt đầu hướng dẫn và cho trẻ tiếp cận các nguồn ngoại ngữ khác nhau, tạo ra nhiều thử thách để trẻ vượt lên chính mình và khám phá năng lực của bản thân. Trong quá trình dạy cần nắm bắt được tâm lí trẻ một cách linh hoạt, ko khuôn sáo, áp đặt